explosieve opruiingsdienst
[agenda]   [anarchist-black-cross]   [kompjoeter-kollom]
[kolophon]   [cryptoh]   [hotmeelspem]   [linkjes]   [thuis]   [nieuws]   [archief]Bewaar de plaatjes hieronder en stuur de je hotmeel-vriendjes wat megabytes. hotmeel is van microsoft en microsoft een crimineel kapitalistisch bedrijf, die computer(on)veiligheid, en de software-commercie wil beheersen.

(de nuance komt nog een andere keer...)


Waarom in gods naam Hotmeeladressen bespammen?

Gezien de clubjes en mensen die we willen bespammen, enkel mensen zijn die een wat kritische kijk op de dingen op de wereld hebben, vinden wij het ook wat merkwaardig dat deze mensen gebruik maken van het microsoft-hotmail. Het is niet de bedoeling deze organisaties schade toe te brengen, maar veel meer een ludieke (ow nee alweer zo'n ludieke actie!) manier om Microsoft te boycotten. dat mensen van hun "raampjes" niet af kunnen is simpelweg luiheid en lijkt niet te bestrijden. dus deze weg...;-P

anti-M$Hotmail-spemgereedschap 0
anti-M$Hotmail-spemgereedschap 1
anti-M$Hotmail-spemgereedschap 2
anti-M$Hotmail-spemgereedschap 3
anti-M$Hotmail-spemgereedschap 4
anti-M$Hotmail-spemgereedschap 5

Anti-MicroSchoft-links :

Boycot Microsoft

Protest


Enkele "geanoniemde" boze reakties van "links-radikale" hotmail-gebruikers : boos


[agenda]   [anarchist-black-cross]   [kompjoeter-kollom]
[kolophon]   [cryptoh]   [hotmeelspem]   [linkjes]   [thuis]   [nieuws]   [archief]